Er bestaan verschillende tools waarmee je online een quiz kan maken. Soms gebruik je dit klassikaal, soms kan de leerling ook individueel aan de slag. Genially Zo maak je zelf interactieve lesinhouden met o.a. infographics, games, een quiz … beperkt gratis Kahoot Gekende speltool beperkt…