Wat is scrum?

Scrum is een frameworks en kan worden ingezet om in teamverband op een effectieve, flexibele manier een product te ontwikkelen. Scrum is in de wereld van IT al zeer succesvol gebleken, inmiddels wordt de werkwijze ook toegepast in andere sectoren zoals: marketing, sales, HR en ook in onderwijs.

Wat zijn de voordelen van Scrum?

  • Het verhoogt de effectiviteit van het team.
  • Het team wordt zo goed mogelijk ingezet.
  • Het zorgt ervoor dat je iedere 2-4 weken een stuk werkende product kan opleveren.
  • Het zorgt ervoor dat je inzicht hebt in de voortgang van het project.
  • Het zorgt ervoor dat je enkel bouwt wat je nodig hebt.

Scrum en onderwijs?

Deze combinatie kan best. Het is niet omdat onderwijs niet commercieel is, dat er niet wordt samengewerkt en producten worden opgeleverd. Ondertussen bestaan er al verschillende scrum-varianten speciaal voor onderwijs: EduScrum, Scrum@School …

EduScrum is een bewerking van Scrum voor alle vormen van onderwijs.
Het is een actieve samenwerkingsvorm, waarmee leerlingen in teams opdrachten maken volgens een vast ritme. Zij plannen en bepalen zelf hun activiteiten en houden de  voortgang bij. De leraar ‘bepaalt’ de opdrachten, coacht en geeft raad.
Van leraar-gestuurd onderwijs naar door leerlingen gestuurd & georganiseerd onderwijs. Met EduScrum worden de leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces, met als gevolg intrinsieke motivatie, plezier, persoonlijke groei en betere resultaten.

EduScrum zet het onderwijs op zijn kop!

Zo werkt scrum, ook in het onderwijs