Scrum in het onderwijs

Geschreven door admin

Scrum wordt steeds populairder binnen het onderwijs. Wij merken dit duidelijk in het aantal scholen dat ons de laatste tijd benaderd voor Scrum trainingen.

Hierbij kan je grofweg een onderscheid maken tussen scholen die Scrum willen toepassen voor interne projecten (zoals lesroosters maken) en scholen die het willen inzetten in de klas (bijvoorbeeld om leerlingen of studenten projectmatiger te laten werken). In deze blog gaan we in op de toepassing van Scrum in het algemeen, dus zowel binnen als buiten de klas. We gebruiken het woord leerlingen, hier kan je echter ook het woord studenten lezen.

Scrum in het onderwijs

Scrum, een methodiek om Agile (wendbaar) te werken promoot het zelfsturende team. Een team dat zelfstandig bepaalt wie wat wanneer oplevert. Dit in tegenstelling tot het traditionele projectteam, dat haar orders krijgt van een projectmanager. Deze zelfstandigheid is uitermate nuttig om te stimuleren bij scholieren. Scrum binnen de klas werkt eigenlijk net als een regulier Scrum team:

  • Groepjes van 4 leerlingen
  • Zij kiezen zelf de groepsleden
  • De leraar vervult de rol van Product Owner
  • Door middel van Planning poker wordt een tijdsinschatting gemaakt
  • Aan het begin van iedere les is er een stand-up
  • Tussendoor is er tijd om gezamenlijk lesstof te behandelen

Voordelen van Scrum in de klas

Wat is nu precies het voordeel voor leerlingen en studenten bij het werken met deze methodiek. Wat je in de praktijk aan voordelen ziet zijn de volgende:

Leerlingen leren:

  • samenstellen van effectievere teams op basis van verschillende capaciteiten
  • beter samenwerken doordat je elkaar echt nodig hebt om je taken te volbrengen
  • beter plannen en inschatten van benodigde tijd om een bepaalde taak te volbrengen
  • elkaar aanspreken op tijdig en juist afronden van acties

Scrum buiten de klas

Projectmatig werken gaat ook buiten de klas verder. Scholen gebruiken Scrum om alles dat projectmatig kan worden benaderd op te pakken. Denk hierbij aan het opstellen van lesroosters. Iets dat iedere periode weer moet gebeuren. Hierbij wordt in een samengesteld team (docenten, roostermakers) gedurende een korte periode dedicated aan een nieuw rooster gewerkt volgens de scrum methodiek.
De grootte van het project doet niet ter zake, ook kleine projectmatige acties kunnen al scrummend worden opgepakt. Zo werden wij benaderd door een basisschool die bijvoorbeeld de organisatie van het Sinterklaasfeest met Scrum wilde oppakken.

Hoe werkt scrum?

Meer informatie op: https://agilescrumgroup.nl/scrum-in-het-onderwijs/

Reageer